Trang chủ » Dự án tiêu biểu

Dự án tiêu biểu

TRƯỜNG TIỂU HỌC KOALA HOUSE Hạng mục: Cung cấp hệ thống cửa, vách kính Năm hoàn thành: 2018

Xem thêm

BỆNH VIỆN QUÂN Y 5 – NINH BÌNH Hạng mục: Cung cấp cửa, vách kinh Năm hoàn thành: 2017

Xem thêm

TRỤ SỞ VIETINBANK BẮC GIANG Hạng mục: Cửa nhôm, vách nhôm kính mặt dựng Năm hoàn thành: 2017

TRỤ SỞ VIETINBANK HÀ GIANG Hạng mục: Cửa nhôm, vách nhôm kính mặt dựng Năm hoàn thành: 2017

TỔ HỢP LỌC HOÁ DẦU NGHI SƠN Hạng mục: Cung cấp cửa, vách nhôm kính Năm hoàn thành: 2017

TRỤ SỞ VIETINBANK YÊN BÁI Hạng mục: Cửa nhôm, vách nhôm kính mặt dựng Năm hoàn thành: 2017