In Công đoàn Việt Nam

– Công trình: Nhà xưởng sản xuất và kho tàng In Công đoàn Việt Nam.
– Địa chỉ: Khu công nghiệp tập trung Nam Thăng Long – Từ Liêm – Hà Nội
– Chủ đầu tư: Công ty in công đoàn Việt Nam
– Hạng mục: Nhôm kính – Thạch cao