Trang chủ » Chính sách nhân sự

Chính sách nhân sự

Chính sách nhân sự

Chúng tôi xem con người là giá trị cốt lõi và là nền tảng vững chắc giúp Diamondwindow không ngừng phát triển, tạo nên giá trị gia tăng hiệu quả cho khách hàng. Vì vậy, với những đóng góp của các thành viên trong công ty sẽ luôn được ghi nhận xứng đáng không chỉ […]

Xem thêm

Vui khoẻ là trên hết

Vui khỏe là trên hết + Kiểm tra sức khỏe định kỳ + Du lịch hàng năm + Team building + Bảo hiểm Bảo Việt

Xem thêm

Đãi ngộ tương xứng

Đãi ngộ tương xứng Tiêu chí + Tương xứng với kết quả công việc + Cạnh tranh theo thị trường + Công bằng và minh bạch + Gắn kết lâu dài Chế độ + Tăng lương hàng năm + Thưởng theo năng lực + Luân chuyển – Thăng tiến + Vinh danh cá nhân xuất […]

Phát triển tài năng

Phát triển tài năng + Đào tạo tân binh + Đào tạo chuyên môn + Đào tạo kỹ năng mềm + Phát triển lực lượng kế thừa + Đào tạo an toàn + Ươm mầm tài năng